บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544
โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลมากว่า 10 ปี

ทางทีมงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของตลาดพลาสติกรีไซเคิล
ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ทีใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่โดยผ่านขบวนการรีไซเคิลให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ซึ่งแนวคิดนี้ส่งผลให้ปริมาณของเสีย มลภาวะ
และต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมพลาสติก
ลดลงอย่างมหาศาล และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณท์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
ผลิตภัณท์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีหลายชนิด
ที่พบเห็นบ่อย ๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก ท่อพลาสติก ภาชนะพลาสติก ประเภทถัง กะละมัง ตะกร้า ลังและพาเลท
อย่างไรก็ตาม  เม็ดพลาสติกรีไซเคิลไม่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งควรใช้เม็ดพลาสติกใหม่เท่านั้น
 
 
 
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในประเทศไทยภายในปี 2020
หน้าที่
เป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า