วัสดุรีไซเคิล HDPE

Film Grade MI: 0.4-0.8
 • Red
 • Green
 • White
 • Blue
 • Mix Color
Injection Grade
 • Red
 • Green
 • Clear
 • White
 • Blue
 • Yellow
 • Black
 • Mix Color
Blow Molding Grade MI: 0.5-0.9
 • White
 • Black
 • Mix Color
Extrusion Grade MI: 0.5-0.9
 • Black
วัสดุรีไซเคิล LDPE

Film Grade MI: 0.4-0.8
 • Red
 • Green
 • White
 • Blue
 • Black
 • Mix Color
วัสดุรีไซเคิล PP

Injection Grade
 • Red
 • Green
 • White
 • Blue
 • Yellow
 • Black
Yarn Grade
 • Red
 • Green
 • White
 • Blue
 • Black
วัสดุรีไซเคิล ABS

Injection Grade
 • Black
วัสดุรีไซเคิล HIPS

Injection Grade
 • White
 • Black
ผลิตภัณฑ์เสริม

Calcium Masterbatch
 • White
PP Compound
 • Red
 • Green
 • Clear
 • White
 • Blue
 • Yellow
 • Black
 • Mix Color
PE Compound
 • Red
 • Green
 • Clear
 • White
 • Blue
 • Yellow
 • Black
 • Mix Color
Barium Masterbatch
 • White
PA6

PA6 Recycle Pellet
 • Red
 • Green
 • Clear
 • White
 • Blue
 • Yellow
 • Black
 • Mix Color
วัสดุบริสุทธิ์สำหรับฟิล์มและบรรจุภัณฑ์

Enable mPE 20-10 HA
 • Clear
Enable mPE 20-10CB
 • Clear
Enable mPE 20-10HE
 • Clear
Enable mPE 20-05HH
 • Clear
Enable mPE 20-05HE
 • Clear
Enable mPE 27-03HH
 • Clear
Enable mPE 27-05HH
 • Clear
Enable mPE 35-05HH
 • Clear
Exceed mPE 1018HA
 • Clear
Exceed mPE 1018KA
 • Clear
Exceed mPE 1018LA
 • Clear
Exceed mPE 1327HA
 • Clear
Exceed mPE 1327KD
 • Clear
Exceed mPE 2018HA
 • Clear
Exceed mPE 2018KB
 • Clear
Exceed mPE 3518CB
 • Clear
Exceed mPE 3527PA
 • Clear
LDPE Virgin Pellet
 • Clear
Film Grade MI: 0.4-0.8
 • Clear